SIGNEX CZ Třebíč zajišťuje i návrhy trvalého dopravního značení pro účely zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Z podkladů dodaných objednatelem a pomocí identifikace míst častých dopravních nehod (dle metodiky CDV Brno z roku 2001) a kolizních situací v silničním provozu navrhneme změnu dopravního systému, či umístění bezpečnostních prvků na komunikacích. S tímto jsou dále úzce spojeny případné drobné stavební úpravy komunikací. Všechny návrhy jsou samozřejmě odsouhlaseny dotčenými orgány státní správy a poté předány objednateli.