Nabízíme individuální poradenství v oblasti dopravních řešení. Pokud máte o tuto službu zájem, kontaktujete nás e-mailem nebo telefonicky.
e-mail: signex@signextrebic.cz
tel.: 568 843 046, 603 812 506

Poradenství je v případě realizace dopravního řešení zcela zdarma.

Zpracování projektů dopravního značení a pomoc při schvalovacích činnostech

Zajišťujeme vyřízení:

V případě, kdy má být komunikace užívána k jiným účelům, než je určena (výkopové práce, umístění stavebních strojů, kontejnerů, sportovní akce atd.), zajišťujeme vyřízení zvláštního užívání komunikace – ZUK pouze na základě plné moci. Pro bližší infromace nás kontaktujte.

Zajišťujeme povolení uzavírky komunikace.

Zajišťujeme vyřízení vyhrazení parkovacího místa pro invalidní občany, právnické i fyzické osoby (obsahuje povolení PČR, souhlas vlastníka komunikace a Stanovení městského úřadu. Pro bližší informace nás kontaktujte.

NEZAJIŠŤUJEME ohlášení užívání veřejného prostranství a zaplacení poplatků na místním městském úřadu.

Projekty:

Provádíme zpracování projektů dopravního značení účelových a místních komunikací, komunikací obcí, krajských komunikací, rychlostních silnic i soukromých areálů. Dále zajišťujeme zpracování projektů pro blokové čištění komunikací.

Zpracováváme i projekty trvalého dopravního značení. V tomto případě je nutné počítat se lhůtou nejméně 90 dnů pro získání Stanovení.

Jsme schopni zajistit i zpracování schémat dopravního značení pro projekty územního a stavebního řízení včetně vyjádření příslušného dopravního inspektorátu PČR a silničního správního úřadu.

Projekty dopravního značení jsou realizovány v souladu se zásadami pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích schválenými Ministerstvem dopravy ČR, dle zákona č. 361/2000Sb. o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 30/2001Sb., a dle místních podmínek.