Dle požadavků navrhneme jakékoli realizovatelné omezení silničního provozu na kterékoli pozemní komunikaci. Toto omezení je navrženo s dodržením všech zásad bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (dle technických podmínek TP 66 a souvisejících předpisů).

Toto opatření dále po domluvě projednáme se všemi dotčenými orgány státní správy (vlastníky a správci komunikací, dotčenými přepravci hromadné dopravy osob, dopravními inspektoráty Policie ČR apod.) a následně dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb. Můžeme požádat o stanovení přechodného dopravního značení na příslušné pověřené obci.

Jako nadstandardní službu poskytujeme vyřízení zvláštního užívání komunikací dle § 24 zákona č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pro potřeby realizace DIO na základě plné moci.

Tyto služby jsme schopni vyřídit pouze v zákonných lhůtách.

Provádění dopravně inženýrských opatření (DIO)

Tato služba navazuje na předchozí návrh DIO (není však podmínkou a lze ji objednat samostatně). Pro tuto činnost je firma vybavena certifikovanými profesionálními prostředky a materiály. A to jak množstvím, tak sortimentem dopravních značek včetně veškerých světelných zařízení.

Dopravní značení a zařízení dovezeme na místo dopravního omezení, nainstalujeme a po celou dobu trvání omezení zajišťujeme bezchybný provoz. Jsme schopni prakticky kdykoliv zareagovat na potřeby zákazníka, nebo požadavky Policie ČR, případně jiného zúčastněného orgánu. Pro tyto účely je u naší firmy zřízena nepřetržitá pohotovost, která v co nejkratším čase zajišťuje potřebná doplňování, nebo pozměňování námi provedených dopravně inženýrských opatření.