Našim klientům nabízíme zapůjčení, případně prodej dopravního značení a zařízení, které po dohodě přivezeme až na místo určení.

Všechny námi dodávané dopravní značky a zařízení vyhovují všem požadavkům a normám. Dopravní značky jsou vyrobeny z FeZn plechu, rovněž tak sloupky na dopravní značky. Použité fólie jsou reflexní a zajišťují tak všechny požadavky kladené na dopravní značky dané platnými normami. Na všechny dodávané dopravní značky a zařízení jsou vystavené atesty.