Realizujeme nejen umístění svislého dopravního značení, ale i vodorovného.
Pro pokládku a obnovu VDZ používáme technologie nástřikem jednosložkovou rozpouštědlovou barvou sypanou balotinou.


Druh barvy, plastických hmot a retroreflexních přísad si určuje zákazník dle katalogu hmot pro vodorovné dopravní značky schváleného Ministerstvem dopravy a spojů ČR pro příslušný rok.
Jako technické vybavení pro pokládku VDZ používáme stroje HOFMANN H 8, H 16, pro odstranění VDZ broušení frézou HOFMANN H -92.