Fyzickým osobám nabízíme:

- realizaci přechodného svislého a vodorovného značení a zařízení více o přechodném dopravním značení

- zpracování návrhů omezení silničního provozu

- zpracování projektů dopravního značení

- pomoc při schvalovací činnosti a poradenství

Pro fyzické osoby zajišťujeme kompletní realizaci dopravního řešení především v těchto případech: zábor komunikace a chodníků z důvodu např. stání kontejneru, stavebních strojů při rekonstrukci rodinného nebo bytového domu, lešení, označení výkopů pro napojení inženýrských sítí atd.